..: НОВИНИ :..
17:54 21.04.2009г.
ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР ЗА СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР ЗА СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА, 06 ЮЛИ 2006 г.


На 06.07.2006 г. се състоя технически семинар във връзка със Системата за ранно предупреждение (Early Warning System), отнасяща се до производството, разспространението и употребата на нови видове наркотични вещества. На срещата присъстваха представители на ключови институции, имащи отношение както към контрола на разспространението на наркотици в България, така и към лечението на зависимости: Министерство на здравеопазването, Отдел “Бърза медицинска помощ”; Министерство на вътрешните работи; МБАЛ “Александровска”; МБАЛСМ “Н.И.Пирогов” Отдел “Информация”; МБАЛСМ “Н.И.Пирогов”, Клиника по токсикология; НИКК; ПИЦ София;  НПО ”Инициатива за здраве”.

Гост- лектори бяха двама експерти от Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA): д-р Румен Седефов (Мениджър на Системата за ранно предупреждение) и д-р Лесли Кинг (Национален координатор на системата за Великобритания).

На срещата бяха представени структурата и функционирането на Споразумението за съвместнии действия и в частност на Системата за ранно предупреждение в европейски план, бяха дадени предложения за развитието на Системата в България и беше представена информация за качествата на различни нови психоактивни вещества.

2-sreshta.jpg