..: ОПЕРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА :..
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
Национален фокусен център има удоволствието да Ви представи първия брой на „Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини на употреба. ..:ИЗТЕГЛИ>>

КОНСЕНСУСНИ ПРАВИЛА
КОНСЕНСУСНИ ПРАВИЛА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА КЪМ НФЦ ПО РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НОВИ НАРКОТИЦИ (EARLY WARNING SYSTEM) ..:ИЗТЕГЛИ>>

Правен анализ
ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВООТКРИТИ ВЕЩЕСТВА И РАСТЕНИЯ С УПОЙВАЩО И ПСИХОТРОПНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ..:ИЗТЕГЛИ>>