..: ДОКУМЕНТИ ЕС :..
2016-05-25: Редовна годишна работна среща по Системата за ранно предупреждение, Лисабон, Португалия
На 19 и 20 май 2016 г. в сградата на ЕЦМНН се проведе 16-та Редовна годишна среща по системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества и нови начини на употреба и 5-та експертна среща в областта на правоприлагането. Представители на ЕЦМНН обобщиха водещите дейности на Европейската система за ранно предупреждение през 2015 г.: • 98 нови психоактивни вещества (НПВ) съобщени за първи път през 2015 г.; • издадени са 17 сигнала за общественото здраве; • ЕЦМНН и Европол са изготвили 2 съвместни доклада за: • α-PVP (1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone) • Acetylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamidе). • 1 оценка на риска от употребата на α-PVP, изготвена от Научния комитет на ЕЦМНН; • 560 НПВ са наблюдавани от СРП на ЕС; • страните-членки са подали около 600 отчетни форми за НПВ; Според представените данни, синтетичните канабиноиди и катиноните продължават да бъдат основните групи НПВ идентифицирани в Европа в последните няколко години. От 2012 г. се наблюдава значително увеличение на случаите на изземване на синтетични опиоиди. ..:ИЗТЕГЛИ>>

EMCDDA–Europol Joint Report on a new psychoactive substance: 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone (α-PVP)
In May 2015, the EMCDDA and Europol examined the available information on a new psychoactive substance 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone, commonly known as α-pyrrolidinovalerophenone (α-PVP), through a joint assessment. The two organisations concluded that sufficient information had been accumulated to merit the production of a Joint Report on α-PVP as stipulated by Article 5.1 of the Council Decision. ..:ИЗТЕГЛИ>>

EMCDDA-Europol Article 10 Report 2014

Single convention on narcotic drugs 1961 EN
FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE FOR THE ADOPTION OF A SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS. ..:ИЗТЕГЛИ>>

Legal status
ПРАВЕН СТАТУТ ..:ИЗТЕГЛИ>>

Hallucinogenic mushrooms
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2006 EMCDDA Thematic Papers — Hallucinogenic mushrooms: an emerging trend case study ..:ИЗТЕГЛИ>>

Francija_NSubstancii_Kontrol_Prevod BG
27 февруари 2009 Държавен вестник на Република Франция Текст 48 от 134 Декрети, решения, мнения Общи текстове Министерство на здравето и спорта Решение от 24 февруари 2009 променящо решението от 22 февруари 1990, което класифицира дадени субстанции като наркотични. NOR: SASP0904649A ..:ИЗТЕГЛИ>>

Final_Joint_Report_mCPP1
Europol–EMCDDA Joint Report on a new psychoactive substance: 1-(3-chlorophenyl)piperazine (mCPP) In accordance with Article 5 of Council Decision 2005/387/JHA on information exchange, risk assessment and control of new psychoactive substances ..:ИЗТЕГЛИ>>

Final_Joint_Report_BZP3
Europol–EMCDDA Joint Report on a new psychoactive substance: 1-benzylpiperazine (BZP) In accordance with Article 5 of Council Decision 2005/387/JHA on information exchange, risk assessment and control of new psychoactive substances. ..:ИЗТЕГЛИ>>

Convention_on_psychotropic_substances_1971_en
FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE FOR THE ADOPTION OF A PROTOCOL ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ..:ИЗТЕГЛИ>>

12