КОНТАКТИ

НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ

София 1303, ул. Пиротска 117
Тел.: (02) 831-30-79, 832-61-37
Факс: (02) 832-10-47
E-mail: office@nfp-drugs.bg

ФОРМА ЗА СЪОБЩЕНИЕ
Вашето име:
Вашата ел.поща:
Вашето съобщение: